Víťaz volieb môže všetko ?

Michalovčania a vodiči si zvykli, že asi 50 rokov užívali ulice Továrenskú a Pekárenskú (pri bývalom závode MEZ), bez akýchkoľvek obmedzení. Tieto ulice boli obchádzkovými trasami pri výstavbe, rekonštrukcií a oprave železničného nadjazdu, jeho uzatvoreniu pri dopravných nehodách, ako aj pri výstavbe kruhového objazdu. Dopravno-bezpečnostná situácia bola veľmi dobrá a pred niekoľkými rokmi tu boli dokonca investované nemalé finančne prostriedky, na skvalitnenie ich povrchu. Prejavuje sa to tým, že tam nie sú žiadne výtlky a cca 15m široká ulica, slúžila širokej podnikateľskej a motoristickej verejnosti k plnej spokojnosti.


Význam ulice Továrenskej umocnila aj skutočnosť, že do roku 2012 bola plánovaná ako diaľničný privádzač. Po zmenách a doplnkoch územného plánu mesta č.2, ÚPN VÚC Košice a Národnej diaľničnej spoločnosti, Továrenská ulica bude plniť zbernú funkciu priemyselnej zóny. V ďalších úsekoch bude budovaná v kategórii miestnej komunikácie, s možnosťou úrovňových napojení nových ponukových výrobných plôch a v časti je chráneným priestorom.

Niekomu to vadilo…

O to väčšie prekvapenie, prišlo pre obyčajných michalovčanov a širokú verejnosť v mesiaci apríl 2016, keď bez akejkoľvek požiadavky a len tak v tajnosti, sa zmenou trvalého dopravného značenia vydaného Mestom Michalovce, stali tieto ulice slepými so zakázaným vjazdom s výnimkami. V TV MISTRAL hovorkyňa mesta upozornila ľudí, že porušenie týchto značení bude pokutované. Kým v prvých týždňoch, sa tu za nerešpektovanie týchto značiek naozaj rozdávali pokuty, teraz je situácia iná. Značky tam stále stoja, no policajti si túto lokalitu a porušovanie dopravného značenia prestali všímať. Kto vie prečo ….

Pre vodičov neznalých pomerov je však od ul. Močarianskej na ul. Továrenskú cez ulicu Pekárenskú, umelo vytvorená obchádzka cez kruhový objazd. Nastávajú tu kolízne situácie s nutnosťou otáčania sa v križovatkách s cestou 1. triedy. Vodiči totiž môžu odbočiť do týchto ulíc, no už približne po 10 metroch ich čaká značka zákazu vjazdu s obmedzením. Vznikajú tu aj úsmevné situácie, keď napr. manžel nemôže prísť autom po manželku, pretože nespĺňa podmienky výnimky vjazdu. To isté pacienti súkromných lekárov, záhradkári, noví obchodní partneri a pod.

Čo za tým len môže byť?

Hovorkyňa Mesta priznala ako dôvod tejto zmeny, spory vlastníkov pozemkov pod cestami s Mestom o nájomné. Čiže vedenie mesta sa chce týmto spásonosným nápadom zbaviť povinnosti platiť nájomné a preniesť túto ťarchu úhrady, na tam sídliace firmy. Samospráva tak koná po funuse, alibisticky a proti obyvateľom celého regiónu, keďže o tomto probléme vedelo vedenie mesta už od roku 2006. Na ponuky na odkúpenie pozemkov pod cestami, zámenu alebo nájom však ani raz nereagovalo. Tá istá ponuka v roku 2009, ostala tiež nepovšimnutá. K zmene postoja vedenia Mesta neprišlo ani vtedy, keď bol súdom vydaný platobný rozkaz.

Michalovčania prišli o svoje peniaze!

S platobným rozkazom súdu zaplatiť vlastníkom pozemkov pod cestami nájomné, však vedenie mesta Michalovce nesúhlasilo. Právnici mesta, následne proti nemu podali odpor.

Mestským manažérom sa nepozdávala suma, ktorú majú uhradiť vlastníkom pozemkov pod cestami. Tí totiž žiadali nájom vo výške iba 40 percent z výšky nájmu, za ktorý mesto v tejto lokalite bežne prenajíma svoje vlastné pozemky iným subjektom. Súd tak začal na žiadosť vedenia mesta konať a prípad podrobne skúmať. Nakoniec dospel k názoru, že mesto má za nájom týchto pozemkov, úrokov z omeškania, súdnych trov a poplatkov a za exekúciu zaplatiť až 3 a pol násobne viac ako mohlo na začiatku celého procesu. Geniálne vedenie mesta tak vlastným pochybením, spôsobilo všetkým obyvateľom Michaloviec škodu približne 175 000 eur! Samozrejme, že si za toto počínanie schválili odmeny a nie zrážky z platu…

Vedeniu Mesta Michalovce to však nestačí a srdcu Zemplína, chce asi spôsobiť infarkt. Aj naďalej totiž odmieta rokovať s majiteľmi pozemkov pod cestami a vedie ďalšie spory. Aj za tú cenu, že je ťažko predpokladať iný výsledok ako teraz a náklady zase budú podstatne vyššie. Aký to kontrast s prívetivým prístupom samosprávy v lokalite Priemyselného parku. Mesto tam naposledy vykúpilo pozemky, vybudovalo cestu a inžinierske siete, pričom sa stará aj o ich údržbu. V prípade ulíc Továrenská a Pekárenská však zaujalo iný postoj.

Toto sa nesmie nikto dozvedieť

Niet pochýb o tom, že v prípade aspoň minimálnej objektivity, by o tomto probléme mali informovať mestské noviny Michalovčan či mestská Televízia Mistral. Obe tieto média, boli dokonca o spracovanie tejto problematiky, požiadané písomne. Tento pokus však redakčná rada zamietla. Takouto cenzúrou, sú upierané ústavou zaručené práva občanov na slobodu prejavu, slova a tlače a porušovaný štatút novín. Tieto média tak slúžia iba na pozitívnu propagandu, aby sa michalovčania o svojich papalášoch dozvedeli iba to, čo sa im hodí a uznajú za vhodné. Aký ukážkový príklad uplatnenia mocenskej sily. Veď inak by potom vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva, museli vysvetľovať, prečo konajú proti vlastným obyvateľom!

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *