V kauze Bžán bol porušený zákon

Kauza tzv. miliónového advokáta Radomíra Bžána, ktorý vďaka rozhodnutiu primátora Michaloviec V. Zahorčáka odčerpal z mestskej kasy takmer pol milióna EUR bola predmetom našich článkov už viackrát. Po roku a ôsmich mesiacoch, kedy som urobil prvý konkrétny krok v tejto kauze a to podaním podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie, máme k dispozícii prvé stanovisko príslušnej inštitúcie ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je zároveň odborným garantom pre oblasť verejného obstarávania. ÚVO po kontrole, ktorú vykonal ešte v decembri 2017 skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) hovoria v tejto súvislosti o pochybení. Výsledkom kontroly, ako sa uvádza v protokole, bolo zistenie, že mesto svojím postupom porušilo, respektíve konalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. ÚVO dalo za pravdu výrokovej časti môjho podnetu, kde som tvrdil, že mesto Michalovce rozdelilo predmet zákazky, čím znížilo jej skutočnú hodnotu. „V dôsledku uvedeného mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, pričom uvedené konanie kontrolovaného mohlo mať vplyv na výsledok predmetného verejného obstarávania.“ Skonštatovalo ÚVO v protokole z vykonanej kontroly. Mesto malo podľa kontrolnej skupiny vyhlásiť riadne verejné obstarávanie. Podľa kontrolórov je totiž zrejmé, že celková hodnota uzatvorených zmlúv je minimálne 404 000 eur, a teda ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb. Na základe týchto zistení ÚVO v protokole tiež uvádza, že „kontrolovaný by tak v prípade správne nastavených kritérií mohol získať nielen lacnejšiu, ale (teoreticky) aj jeho potrebám viac vyhovujúcu ponuku.“ Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková pre médiá dodala, že: „úrad okrem posúdenia možnosti uloženia pokuty podľa zistených porušení zákona zváži aj podanie žaloby na prípadnú neplatnosť uzatvorených zmlúv.“ Pritom ešte v Novembri 2017, teda pred začiatkom kontroly, sme spolu s ďalšími kolegami adresovali výzvu primátorovi mesta Michalovce, aby podnikol všetky dostupné právne kroky k tomu, aby mestu boli vyplatené odmeny vrátené a to z dôvodu neplatnosti uzatvorených zmlúv medzi mestom Michalovce a advokátom R. Bžánom. Výzva ostala ako inak bez odozvy. V súvislosti s pochybeniami, ktoré skonštatovalo ÚVO navyše hrozí Michalovciam aj sankcia, ktorú rovnako ako státisícové odmeny pre advokáta Bžána zaplatia občania mesta. Touto kauzou sa už viac ako rok zaoberá aj odbor kriminálnej polície v Michalovciach, ktorý vedie vo veci trestné stíhanie a ktorému ÚVO hneď po ukončení kontroly zaslalo záverečný protokol, ktorý jasne konštatuje porušenie zákona.

Uvidia Michalovčania ešte niekedy takmer pol milión EUR v mestskej kase? Použijú sa tieto peniaze na tak potrebné investície v prospech občanov v meste? Bude za pochybenia vyvodená politická, hmotná či trestnoprávna zodpovednosť? Odpovede na tieto otázky sú stále bohužiaľ v nedohľadne.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *