Občasník a autori

Občasník Nové Michalovce vznikol pôvodne pod názvom Michalovské okresné Vilomeniny vo februári 2017 ako registrované periodikum na ministertsve kultúry SR. Cieľom je informovať občanov mesta a okresu Michalovce o dianí najmä v samospráve.

Údaje o vydavateľovi:

Občianske združenie NOVÉ MICHALOVCE

Kpt. Nálepku 20, Michalovce 071 01

EV: 5512/17 ISSN: 2454-0951

Doterajší autori článkov: