Menu Zavrieť

Občasník a autori

Občasník Michalovské okresné Vilomeniny vznikol vo februári 2017 ako registrované periodikum na ministertsve kultúry SR. Cieľom je informovať občanov mesta a okresu Michalovce o dianí najmä v samospráve.

Údaje o vydavateľovi:

Mgr. Milan Kaplan, J. Murgaša 1320/3, Michalovce 071 01

EV: 5512/17 ISSN: 2454-0951

Doterajší autori článkov:

Milan Kaplan

Radovan Geci

Miroslav Sopko

Filip Kaľavský

Miroslav Surmánek

Zuzana Harmanová Dobranská