Rómska osada sa ocitla na lukratívnych pozemkoch

V Michalovciach na sídlisku Stráňany pri ceste k Psychiatrickej nemocnici sa už dlhé desaťročia nachádza rómska osada, ktorej počet obyvateľov sa za posledné roky nekontrolovane zvýšil.

Tí, ktorí bývajú na uliciach Nad Laborcom a Konečnej o tom vedia svoje. Životný štýl obyvateľov osady znepríjemňuje spolunažívanie v tejto časti mesta. Za sídlisko Stráňany nie je v zastupiteľstve mesta nikto, a preto ani nikoho konkrétnejšie netrápi, aby tým „obťažoval“ mestské zastupiteľstvo alebo primátora. Ako obyvateľ sídliska Stráňany sa stretávam s týmto problémom, a aj na základe podnetov od spoluobčanov som sa bol spýtať na mestskom zastupiteľstve priamo pána primátora: „Ako?“ a hlavne „Kedy?“ bude mesto riešiť tento problém.

Odpoveď pána primátora V. Zahorčáka ešte z októbra 2017:
„Áno, je tam tá osada, ktorá robí starosti ľuďom z tejto zóny. V spolupráci aj s KSK donedávna, neviem ako to bude teraz, pretože sa zmenilo vedenie KSK, bola snaha tento problém vyriešiť tým, že túto osadu premiestnime, a že časť nákladov by znášali tí, ktorí dostanú pozemky do vlastníctva. Dnes ešte momentálne neviem povedať či nový vlastník, bude ochotný toto realizovať. Asi tak.“ Z odpovede pána primátora nie je jasné vôbec nič. Nepovedal ani ako, a ani kedy. Aby som vám to preložil do normálnej reči. Pán primátor nechcel vlastne povedať, že: Novým vlastníkom pozemkov pod rómskou osadou je Nemocnica Novej Generácie a.s., ktorá ich dostala od Košického samosprávneho kraja (KSK) pod vedením Zdenka Trebuľu (SMER-SD) v rámci vstupu do tejto spoločnej akciovky v roku 2015. Ale to nie sú pozemky len pod rómskou osadou. Je to celá časť nezastavaných plôch od zákruty ako je pizzeria Hit, až po plot Psychiatrickej liečebne a v podstate až po výpustný kanál zo Zemplínskej šíravy. S výnimkou záhradkárskej osady, ktorá patrí súkromným vlastníkom (viď mapa, zdroj Google a katasterportal.sk).

Tieto informácie sú verejne dostupné a môže si ich zistiť každý na katasterportal.sk. List vlastníctva č. 7445, Parcela 1555/1, 5-10 v celkovej výmere cca 190 000 m2. Teda približne 19 hektárov. Pre predstavu je to rozloha o počte 30 futbalových ihrísk. Nemocnica novej generácie a.s. „dostala“ taktiež budovy a pozemky pod súčasnou nemocnicou v centre mesta, onkologické centrum (cez cestu na Špitálskej ulici) a taktiež budovu bývalej dialýzy pri starej Mestskej polícii (LV č.10783).

Minoritným akcionárom je aj mesto Michalovce, ktoré vložilo do tejto akciovky ďalšie cca 3 hektáre za Colným úradom na Plynárenskej ulici. Podiel akcií v Nemocnici novej generácie je takýto: Svet Zdravia a.s. 80%, KSK 19% a mesto Michalovce 1%. V rámci zakladateľských zmlúv tejto akciovky som nenašiel jedinú zmienku o povinnosti zakladateľov riešiť problematiku rómskej osady na Stráňanoch. Dôvody, prečo sa KSK „zbavoval“ týchto lukratívnych pozemkov v centre mesta v prospech súkromnej spoločnosti, v ktorej nemá žiadne slovo, nech si každý zodpovie sám. Namiesto odhaľovania ďalšieho pozadia tejto akciovky z portfólia istej finančnej skupiny som radšej premýšľal nad tým, ako by malo prebiehať vyriešenie už vzniknutej situácie, ktorá tu trvá už desaťročia. Úplne jednoducho.

Od minulého roka je z Eurofondov vyčlenených na Slovensko 450 miliónov eur na marginalizované skupiny. V tomto prípade je určite namieste využiť tieto nenávratné finančné zdroje na postavenie náhradných obydlí v takej lokalite mesta, kde ich nebude nikto obmedzovať v prejavovaní svojich kultúrnych hodnôt a hudobných aktivít. Nezastavaného miesta v katastri mesta Michalovce je našťastie stále dostatok. Stačí si len sadnúť za jeden stôl zo všetkých kompetentných strán a dohodnúť sa na konkrétnom postupe tak, aby boli všetci spokojní, teda Rómovia, obyvatelia ulíc Nad Laborcom a Konečnej a v neposlednom rade aj nový vlastník pozemkov. Primátor by mal byť tým, kto iniciuje tieto stretnutia a hľadá spôsoby. Ale nič také sa nedeje. Už desiatky rokov.

A na záver otázka na zamyslenie: Kto platí za vodu a odvoz smeti z tejto rómskej osady, ak už teda leží viac ako tri roky na súkromných pozemkoch?

Filip Kaľavský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *