Menu Zavrieť

Prídu Michalovčania opäť o státisíce Eur ?

Rarita – Mesto samo na seba podalo podnet na zrušenie stavebných povolení.

So stavebným zákonom prišiel do styku ten, kto chcel investovať do výstavby, prestavby, či rekonštrukcie, ktoré podliehajú súhlasu stavebného úradu. Vieme, aký byrokratický dokážu byť príslušní úradníci s osobitnou spôsobilosťou, (po úradných skúškach), koľko je potrebné vybavovať a dokladovať vyjadrení, súhlasov a pod., aby bolo zadosťučinené zákonu. Zákon je platný pre každého rovnako, ten stavebný nevynímajúc. Samospráva by navyše v dodržiavaní zákona mala ísť svojim občanom príkladom. Ako sa ukázalo, nie je tomu vždy tak.

Mesto Michalovce sa rozhodlo, že to, čo platí pre iných stavebníkov, neplatí pre neho a veselo stavalo cez rôznych staviteľov, bez stavebných povolení a užívalo stavby bez kolaudácie a povolení. Ale ako sa hovorí, dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije. Konkrétne ide o stavby tzv. kontajnerových oplotených prístreškov na uliciach Okružná, Leningradská a Moldavská. Keď som sa o tieto „čierne stavby“ začal zaujímať, prišlo k rozhodnutiu ich legalizovať dodatočnými stavebnými povoleniami. Tieto však mali jeden háčik, vydalo ich Mesto samo sebe, čo však stavebný zákon nepripúšťa, čo museli zodpovední pracovníci úradu vedieť. A tak, keď sa o veci začala na môj podnet zaujímať prokuratúra, podalo mesto podnet na nadriadený orgán, aby minimálne v 2 prípadoch, tieto „právoplatné rozhodnutia“ zrušil mimo odvolacieho konania pre miestnu nepríslušnosť, t.j. nebol oprávnený ich vydať. Je viac ako pravdepodobné, že nadriadený orgán tieto povolenia zruší. Nastane situácia, že sa musí začať nové konanie o dodatočných stavebných povoleniach a kolaudácií, resp. užívaní miestne príslušným stavebným úradom (Obec Kaluža). Za porušenie zákona však mestu hrozia pokuty až do výšky viac ako 100.000.- Eur., to všetko len pre zlyhanie zodpovedných pracovníkov. Alebo rozhodnutie stavebného úradu bolo na základe subjektívnych príkazov pre stret záujmov so záujmami obce? Vynárajú sa tu otázky pre primátora mesta, aké postihy vyvodí voči tým, ktorí sú zodpovední za zjavné hrubé porušenie stavebného zákona. Môžu títo zamestnanci zastávať doterajšie funkcie aj naďalej, mať dvojaký meter na stavebníkov a ohrozovať finančnú stabilitu mesta?

Jeden z podnetov na zrušenie stavebných povolení, dostupný aj na úradnej tabuli mesta Michalovce

Občania Mesta nemôžu platiť prípadné sankcie, spôsobená škoda musí byť zosobnená tým, ktorí ju spôsobili. A zároveň prijať účinné opatrenia, aby sa podobné prípady neopakovali.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *