Prečo nechce primátor zachrániť mestu takmer pol milióna EUR?

Politici, médiá, ale aj verejnosť na Slovensku pomerne dlhú dobu riešili nehoráznu odmenu od štátu pre advokátsku kanceláriu Radomír Bžán, s.r.o. Pôvodná odmena, ktorá sa pohybovala okolo 64 miliónov EUR bola napokon aj kvôli zásahu premiéra znížená na 17 miliónov EUR. Daný právnik však neinkasuje odmeny len od štátu, za zmienku stoja aj jeho paušálne odmeny od mesta Michalovce v celkovej výške cca 480 000 EUR na ktoré som upozorňoval už vo februári tohto roku.

Od februára 2017 kedy som prvýkrát na celý prípad upozorňoval sa však udiali nové skutočnosti a tie chcem teraz priblížiť. Celú kauzu som ako podnet adresoval na NKÚ a Úrad pre verejné obstarávanie, pričom táto snaha ostala v podstate bez odozvy a tak mi neostávalo nič iné, ako osobne podať podnet po konzultácii s právnikmi na miestnu prokuratúru a to 3. mája 2017. Začal sa dlhý proces, ktorý miestami pripomína šachovú partiu. NAKA po prijatí podnetu skonštatovala, že vo veci je dôvodné podozrenie z porušenia zákona o správe cudzieho majetku a tak prípad 6. 7. 2017 posunula na kriminálku do Michaloviec. Na spise, ktorý prijalo OR PZ v Michalovciach je pečiatka s dátumom prijatia 8. 8. 2017, otázka znie, kde bol spis celý mesiac??? Prípadu sa ujal poverený vyšetrovateľ, ktorého manželka je vedúca finančného odboru na mestskom úrade v Michalovciach a je tak priamou podriadenou primátora Zahorčáka, navyše zástupca riaditeľa OR PZ v Michalovciach je v rovnakom postavení, pretože jeho manželka je rovnako vedúcou tentokrát organizačného odboru na MsÚ a je tiež priamou podriadenou primátorovi. Takýto konflikt záujmov podľa mojej mienky nemôže zaručiť spravodlivé vyšetrovanie a tak som podal vo veci námietku zaujatosti, pričom Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach túto námietku dňa 13. 10. 2017 zamietlo. Prokurátor však nariadil vyšetrovateľovi, ktorý najprv celý prípad chcel zmiesť zo stola, aby začal trestné stíhanie, ktoré aj bolo oficiálne začaté dňa 30. 9. 2017 za zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prípadu sa však ujal iný vyšetrovateľ, ktorý však začiatkom Decembra pri prípade taktiež skončil a tak momentálne je prípadom poverený už v poradí tretí vyšetrovateľ. Po takmer desiatich mesiacoch od podania podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie prišla z tejto inštitúcie dňa 15. 11. 2017 odozva so stanoviskom, že na základe môjho podnetu a po preštudovaní predmetných zmlúv bude vykonaná z ich vlastnej iniciatívy na mestskom úrade kontrola, ktorá bola začatá dňa 4. 12. 2017 pričom na jej výsledky čakáme. Kauza sa dostala vďaka poslancovi Miroslavovi Sopkovi aj na pôdu NR SR a to počas mimoriadnej schôdze venovanej nehoráznym odmenám za právne služby. Celý proces tak stále pokračuje avšak jeden výsledok je zrejmý už teraz a to, že Michalovčania prišli o takmer pol milióna eur, ktoré sme mohli investovať napr. do vlastného parkovacieho systému, prípadne na výstavbu športovísk, detských ihrísk, či skateparku.

advokát Bžán a primátor Zahorčák sú rodáci z jednej obce Kusín v okrese Michalovce

Keďže stále veríme, že je možné pre Michalovčanov tieto peniaze zachrániť, rozhodli sme sa dňa 5. 12. 2017 adresovať primátorovi a aj poslancom MsZ Michalovce výzvu, ktorej cieľom je zaviazať primátora Zahorčáka, aby zahájil rokovania, prípadne podnikol všetky potrebné kroky k tomu, aby mestu Michalovce boli tieto peniaze vrátené. Primátor Zahorčák sa sám niekoľkokrát vyjadril, že právnika Radomíra Bžána osobne pozná. Ak teda dokázal náš premiér s tým istým právnikom vyjednať zníženie odmeny o takmer 50 miliónov EUR, tak prečo by náš primátor nemohol pre Michalovčanov taktiež vyrokovať aspoň čiastočné navrátenie vyplatených odmien? Primátor sa háji tvrdením, že mal právo úplne sám uzatvoriť zmluvy s advokátskou kanceláriou Radomír Bžán, s.r.o. , pretože zmluvy na služby nie je potrebné schvaľovať v mestskom zastupiteľstve. My si však myslíme niečo iné a domnievame sa, že dané zmluvy sú neplatné a v tejto súvislosti nám dáva za pravdu aj stanovisko Ústavného súdu SR (nález ÚS 389/08-22) v obdobnom prípade v ktorom tiež konštatuje: ,,Ústavný súd zastáva názor, že právny úkon – uzavretie zmluvy o právnej pomoci, ktorým sa obec zaviazala právnemu zástupcovi vyplatiť odmenu za zastupovanie v sume takmer 8 miliónov slovenských korún, jednoznačne možno zaradiť do skupiny najdôležitejších právnych úkonov týkajúcich sa majetku obce. V okolnostiach posudzovaného prípadu tak ústavný súd dospel k záveru o správnosti a ústavnej súladnosti právneho názoru najvyššieho súdu, podľa ktorého na platné uzavretie zmlúv o právnom zastúpení Obce … bol za účinnosti vtedajšieho právneho stavu potrebný súhlas obecného zastupiteľstva.“

Na danú výzvu však primátor Zahorčák nereagoval a rovnako tak učinili aj poslanci MsZ Michalovce, čo je pre nás nepochopiteľným zistením, keďže oni sami boli v tomto procese doslova obídení. My stále veríme, že je možné tieto financie pre naše mesto zachrániť a preto budeme aj naďalej vývoj situácie okolo tejto kauzy sledovať.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *