Menu Zavrieť

Pravda o útulku, 1.časť

Problematika túlavých psov či mačiek je pre každú samosprávu naozajstnou výzvou a schopnosť riešiť tento problém s patričnou dávkou empatie voči živým tvorom je neraz ukazovateľom úrovne miestnych samospráv.

Útulok v Michalovciach dlhodobo hľadá vhodných zamestnancov, nakoľko aktuálne v zariadení pôsobí oficiálne len jeden zamestnanec. Ten istý zamestnanec, ktorý tam asi 10 rokov chodil len ako dobrovoľník a bral na seba ťažkú prácu a zodpovednosť, čo mu naozaj slúži ku cti. K dnešnému dňu, útulok stále nemá dostatočný počet pracovníkov, ktorí by dokázali zabezpečiť všetky potrebné a nevyhnutné úkony, ktoré by zabezpečili dôstojné podmienky pre zvieratá. Prečo? Pretože v útulku je práca ťažká a špinavá. Mesto Michalovce nie je ochotné túto prácu dostatočne finančne ohodnotiť a preto o tú prácu nemá nikto záujem. Ostáva to na jednom zamestnancovi, ktorí okrem samotnej práce má na starosti aj občianske združenie, zbierky, adoptovanie, spoločenské akcie, kde sa útulok prezentuje a snaží sa ponúkať psov a mačky na adopciu.

Je toho omnoho viac. Mesto Michalovce nijako finančne neprispieva na jedlo pre zvieratá, neprispieva na lieky, očkovanie, čipovanie a iné potrebné veci. Platí nájom, čo predstavuje 1 €. Mesto Michalovce nemá vlastné prostriedky na odchyt túlavých psov a mačiek. V prípade, že také zviera nájdete, musí ho prísť odchytiť služba z Veľkých Kapušian. Doteraz nemali ani veterinárnu miestnosť, ktorá je zo zákona povinná. Pomohla až dobrá vôľa ľudí a podarilo sa získať novú unimobunku. Všetko podstatné stojí na dobrovoľníkoch. Keby ľudia neposielali dobrovoľné príspevky občianskemu združeniu, zvieratá v útulku by nemali čo jesť a ani by nemali byť za čo ošetrené. Je potrebné povedať, že mesto Michalovce vyberá od občanov tzv. daň za psa, ktorá je vo výške 35,-Eur ročne avšak táto daň nie je účelovo viazaná a tak z tejto sumy sa napr. pre služby psíčkarom, alebo na chod útulku nevyčleňuje v podstate nič.

Vedenie mesta Michalovce všetky tieto veci zanedbáva, no pri svojej predvolebnej kampani sa nezabudlo pochváliť, že prevádzkuje mestský útulok. Dokonca sa chválili aj úspešnými odchytmi psov. Nech sa na mňa pán primátor nehnevá, ale sama som nahlasovala túlavých psov, pričom zopár prípadov, kvôli neochote mestskej polície, skončilo smrťou zvieraťa.

25. mája 2018 sme prijali novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. V budúcom čísle vám prinesieme súhrn, ako sa v Michalovciach tento zákon dodržiava.

Všetkých čitateľov v mene psov a mačiek v útulku prosím o dobrovoľný príspevok, zo srdca ďakujem.

Číslo účtu: IBAN: SK9409000000000483746623 – Slovenská sporiteľňa BIC – SWIFT: GIBASKBX 

Lenka Juročková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *