“Mŕtvi nespievajú“: Kauza katastra v Michalovciach po roku, kto nesie zodpovednosť?

Kauza mŕtvych duší na Michalovskom katastri rezonuje v našom regióne už viac ako rok po tom, čo túto pandorinu skrinku otvoril svojim článkom Andrej Bán v júni 2019. Po roku od odhalenia týchto škandalóznych podvodov nebol nik doposiaľ ani len obvinený, vyšetrovanie stále pokračuje a nebyť Andreja Bána ktovie, či by vôbec nejaké bolo. O čom konkrétne boli spomínané podvody sa môžete dočítať tu: https://dennikn.sk/1497246/gogol-v-michalovciach-mrtve-duse-na-katastri-zahadne-ozili/.

Po roku od odhalenia a tiež od začiatku vyšetrovania je verejnosti ponúkaný a účelovo podsúvaný obraz, že v celom prípade ide len o dvoch podvodníkov, S. Jakubča ako konečného užívateľa výhod z nich a I. Juhásovú ako jeho komplicku zamestnanú v tom čase na katastri. Je to však ozaj tak? Nejde o oveľa prepracovanejší systém, ktorý je pretkaný súborom vzťahov a obchodných záujmov? Poďme si teda k tomu povedať viac a pozrime sa detailnejšie na zainteresované osoby.

Vyšetrovateľ Martin Želinský

Ako prvá osoba v rámci OČTK, ktorá vystupovala v tejto kauze bol vyšetrovateľ kriminálnej polície v Michalovciach M. Želinský, ktorý dostal na stôl trestné oznámenie rodiny Minkaničovej, ktorej takýmto spôsobom bol ukradnutý pozemok v Zbudzi. Spôsob akým sa táto osoba snažila nepriamo ovplyvniť poškodených, aby netrvali na trestnom oznámení popísala samotná p. Minkaničová takto: „dostali sme predvolanie na výsluch na OR PZ v MI od pána Želinského, no ešte predtým nás kontaktoval p. Varešinský zať Slávka Jakubča, že či nám prišlo predvolanie, že on nás tam odvezie a dokonca nás chcel aj počkať po výsluchu a odviezť späť. S tým som nesúhlasila. Dal mi na papieri napísané, čo mám na výsluchu povedať, teda môj manžel, a písalo sa tam, že netrváme na trestnom oznámení. Želinský nás najprv vypočúval sám, keď zistil z výpovede o čo ide, šiel pre nejakého pána, nepredstavil ho, hovorili so mnou aj s manželom osobitne a ten prísediaci pán skonštatoval, že situácia je zlá na základe toho, čo ste tu vypovedala a skonštatoval, že ak by jemu dal niekto na stôl 200 – 300 tisíc EUR, tak by pouvažoval nad tým, či budem chcieť naspäť pozemky, alebo vezmem peniaze. Zaskočilo ma to a odvtedy som už nepovedala nič.“ Pani Minkaničová tiež dodala, že: „osobne za nami bola aj I. Juhásová z katastra a presviedčala nás, že ona do 3 dní všetko na katastri prepíše naspäť na nás, len aby z toho nič nebolo.“ Tento vyšetrovateľ nie je žiadnou neznámou v Michalovciach aj z prípadov, ktoré majú politický podtón, práve on 10 dní pred komunálnymi voľbami zastavil trestné stíhanie v kauze polmiliónovej odmeny za právne služby pre R. Bžána, ktorá sa týkala primátora Michaloviec V. Zahorčáka, dnes už aj poslanca NR SR a ktorá je aktuálne na generálnej prokuratúre SR. Okrem toho tiež vyšetroval známu kauzu starostu v obci Čierne Pole, kde ako obvykle nevyšetril nič. (pozri: https://dennikn.sk/1240761/poculi-ste-o-ciernom-poli-starosta-tam-zamyka-poslancov-ti-zasadaju-na-chodniku/). Trestné stíhanie vo veci podania rodiny Minkaničovej je aktuálne vedené v Košiciach a prípadom sa zaoberá aj NAKA, zatiaľ stále bez výsledkov.

Mária Kundrátová – vedúca odboru katastra v MI

Jana Cibereová – prednostka okresného úradu v MI

František Antonič – vedúci oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam na katastri

Kľúčovými osobami v tejto kauze boli vedúca katastra a samotná prednostka OÚ, ktoré podľa dostupných informácií mali dostatok dôkazov o tom, čo sa na katastri a deje a o aký rozsah podvodov ide, zasiahli však až potom, keď už bolo zjavné, že sa všetko prevalí. Jedným z hlavných dôvodov ich nečinnosti mohol pritom byť aj konflikt záujmov a zjavná zaujatosť voči S. Jakubčovi, pretože manžel p. Kundrátovej Ing. Martin Kundrát, ktorý podniká ako geodet s Jakubčom dlhodobo udržiaval obchodné vzťahy, robil pre neho geometrické plány a sídli len niekoľko metrov od samotnej budovy katastra. Jakubčo tak mal všetko po ruke, doslova ako v klientskom centre. Minimálne pracovný vzťah mali sebou aj Martin Kundrát a Ing. Juraj Cibere, manžel prednostky OÚ v Michalovciach Jany Cibereovej, ktorí spolupracovali na projekte stavby Nemocnice novej generácie a.s. v Michalovciach, ktorá patrí Svetu Zdravia, teda Pente.

Druhým dôležitým procesom v celej kauze bol spôsob prideľovania zápisov na katastri. Ako bolo možné, že drvivú väčšinu zapisovaných zmien S. Jakubča mala na stole práve jeho komplicka I. Juhásová? Samotné vklady totiž najprv prechádzajú cez právnika na katastri a tým bol okrem iných najmä F. Antonič, ktorý tomuto úseku aj šéfuje a navyše mal by vykonávať aj kontrolu. Sestra p. Antoniča JUDr. Iveta Šándorová je šéfkou okresnej prokuratúry v Michalovciach a tak lepšie predpoklady na dôslednú kontrolu si snáď ani neviem predstaviť. Práve po jeho odobrení sa následne priradzoval návrh na zmenu v údajoch katastra I. Juhásovej a teda zákonite musel o týchto podvodoch vedieť. Nad tým však ešte stojí samotná vedúca katastra Kundrátová, pretože ona rozhoduje o tom, ktorá zmluva ide ktorému tzv. vkladárovi, teda právnikovi a tak kolobeh Kundrátová – Antonič – Juhásová dokonalým spôsobom vychádzali v ústrety klientovi S. Jakubčovi.

Dôležitým preukázaním toho, že tieto osoby o podvodoch vedeli oveľa skôr ako prebehli prvé podania na OČTK boli osobné návštevy na katastri p. Sisákovej (bielej vrany), ktorá podvody odhalila a ktorá už vo februári 2019 na tieto veci upozorňovala osobne p. Kundrátovú. Okrem toho však 9. 4. 2019 bola ukončené disciplinárne konanie voči I. Juhásovej, ktoré zákonite muselo začať na základe odhalenia týchto podvodov a zozbierania dostatočného množstva dôkazov práve vo februári a marci 2019, no napriek tomu kompetentné osoby Kundrátová aj Cibereová boli ticho. V druhom článku Andreja Bána sa hájili tým, že hneď na druhý deň potom ako o podvodoch vedeli a teda začiatkom apríla 2019, podali podanie na prokuratúru, avšak toto podanie sa týkalo iba prípadu rodiny Minkaničovej a nie desiatok ďalších o ktorých taktiež dobre vedeli. Situáciu sa snažili interne vyriešiť a pripraviť tak, že niektoré podvody sa mali tzv. X-kovým konaním opraviť ako chyby pri zápisoch a teda bez trestného konania. Prednostka Cibereová, ktorá je zároveň aj mestskou poslankyňou v Michalovciach tak klamala aj na samotnom zastupiteľstve, kde v auguste 2019 tvrdila, že hneď ako sa dozvedela o podvodoch, tak na druhý deň podávala trestné oznámenie, nepovedala však to, že aj s p. Kundrátovou boli podané podnety na ostatné podvody až po zverejnení prvého článku A. Bána.

Mária Sisáková, biela vrana

Dôsledky

Aj na základe tohto sledu udalostí mohli mať snahy o vytvorenie dojmu o tom, že všetky podvody sú len výsledkom pôsobenia 2 ľudí za následok to, že nekonaním zodpovedných osôb p. Cibereovej, Kundrátovej, Antoniča, ale aj zamestnankyne p. Streňovej, ktorá je tiež v konflikte záujmov, čo môžete vidieť v grafike, sa mohlo celú dobu trvania vyšetrovania, ale aj pred ním, zasahovať do listín a dokumentov, čím tak mohlo byť celé vyšetrovanie marené. Treba si položiť otázky, aké opatrenia boli prijaté, aby k niečomu takému nedošlo? Akým spôsobom bola vykonávaná kontrola od p. Antoniča? Bol za celú dobu na katastri v Michalovciach nejaký kontrolný, alebo nadradený orgán práve túto možnosť skontrolovať a predísť jej tak? Menované osoby nesú na základe týchto skutočností minimálne pracovnú a profesnú zodpovednosť. Aj z dôvodu tejto kauzy kataster v Michalovciach, ktorý bol v minulosti príkladom pre iné okresy z hľadiska jeho fungovania je dnes v pozícii, že vyrába štátu hmotné škody tým, že v období rokov 2017 – 2019 je vo vybavovaní vkladov neustále mimo lehotu jej vybavenia a následne je nútený žiadateľom vracať správne poplatky. Zaujímavosťou zostáva to, že drvivá väčšina vkladov S. Jakubča v lehote bola a teda požíval akési výhody VIP klienta. Výsledkom pôsobenia týchto osôb vo vedení OÚ a katastra bol aj odchod Ing. Viktora Lajterčuka, tvorcu katastrálneho softvéru a jeho konzultanta, ktorý sa dnes používa po celom Slovensku. Táto kapacita v jeho osobe odišla z katastra na vlastnú žiadosť a navyše aj dnes je výsledkom manažovania tohto úradu množstvo dlhodobých Pniek zamestnancov.

Záver:

Rozsah týchto podvodov a spleť záujmov, ktoré sa na nich podieľali možno nikdy nebudeme môcť presne definovať. Niektoré z parciel, ktoré boli súčasťou podvodov S. Jakubčo následne previedol napr. na spol. Tracer talianskeho podnikateľa Diega Rodu, ktorý spolupracoval aj s Antoniom Vadalom a písal o nich už Ján Kuciak vo svojom nedokončenom článku. Rafinovanosť krokov S. Jakubča a spol. popísala aj Biela vrana p. Sisáková, ktorá hovorila o tom, že táto skupina prepísala vždy z pôovodných majiteľov len časť pozemku, alebo len jednu parcelu a druhú im nechali, aby tak nevzbudili pozornosť, pretože mnohí z tých ľudí vo vysokom veku síce vedeli, že v danej lokalite niečo vlastnia, ale nik z nich nevedel aký výmer.

Aj preto chcem osobne poprosiť o pomoc ministra vnútra SR v súčinnosti s úradom geodézie a kartografie SR, aby v danej veci zasiahol a zabránil tak možno ďalšiemu mareniu vyšetrovania konkrétnymi osobami. Som pripravený ho aj osobne požiadať o pomoc, pretože ako poškodení, tak aj čestní zamestnanci katastra s nádejou a vierou vzhliadajú práve k novým členom vlády v ktorých vidia šancu na zmenu a v dôsledné vyšetrenie týchto morbídnych podvodov.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *