Biznis pod záštitou !!!

V Michalovciach máme firmu a rodinu, ktorej sa počas primátorovania Viliama Zahorčáka mimoriadne darí pri získavaní mestských zákaziek, nehnuteľností a organizovaní koncertov a podujatí, ktoré sa konajú pod záštitou primátora.

O úspešnosti firmy pri mestských zákazkách môžu niektorí podnikatelia doslova len snívať. Veď posúďte sami. Súkromná firma Nika Press s.r.o. dodáva pre mesto medaily, poháre a trofeje, organizuje mestské plesy, koncerty a kultúrne podujatia pod záštitou primátora Viliama Zahorčáka. Tu ani zďaleka aktivity firmy súvisiace s mestom nekončia. Firma zabezpečovala pre Mesto Michalovciach aj dodanie zástavkových prístreškov, informačných tabúľ a panelov. Vďaka rozhodnutiu poslancov získala v Michalovciach monopol, ktorý sa týka umiestňovania reklamy na nehnuteľnostiach, ktoré patria mestu. Ak si chce nejaká firma, podnikateľ, alebo ktorýkoľvek Michalovčan umiestniť na mestských plochách a nehnuteľnostiach reklamu – nájomné za umiestnenie tejto reklamy nie je príjmom Michalovčanov ale súkromnej firmy Nika Press !!! Mestskí poslanci prenajali spomínanej firme na reklamné účely na desať rokov nielen rôzne mestské nehnuteľnosti, ale aj stĺpy verejného osvetlenia. Za primátora Viliama Zahorčáka sa firma pustila aj do reštauračného biznisu. Ako inak v mestských priestoroch. Do prenájmu získala priestory reštaurácie Zlatý býk. Podobne ako v prípade manželky primátora aj tejto firme poslanci odpustili časť nájmu za to, že stavebnými úpravami mala zhodnotiť majetok mesta. Pred pár mesiacmi, rodinne prepojená firma Invest KM s.r.o. odkúpila od mesta časť zimného štadióna – pavilón „C“ aj pozemok pred športovým areálom. Konatelia s spoločníci firmy Nika Press sú synmi konateľa firmy Invest KM s.r.o., ktorá získala časť zimného štadióna.

Reklamný biznis na mestských stĺpoch

V roku 2013 vyhrala firma Nika Press s.r.o. obchodnú verejnú súťaž na zabezpečenie prezentácie mesta organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, zrealizovaním multimediálnej prezentácie, publikovaním mesačníka a vytvorením informačno-komunikačného systému.Mesto za to umožnilo firme nainštalovať na svojich budovách a pozemkoch reklamné a informačné tabule. Tie firma prenajíma a využíva na komerčné účely. Firma má príjmy aj z reklamných plôch, ktoré sú umiestnené na mestských stĺpoch verejného osvetlenia po celom meste. Ak v Michalovciach uvidíte na mestských stĺpoch reklamy obchodných reťazcov, automobiliek, alebo iných firiem netešte sa mestská kasa z toho bohatšia nebude. Hoci sú reklamné tabule umiestnené na mestských stĺpoch, príjmy z nájmu nie sú príjmom Michalovčanov ale súkromnej firmy !!! Táto „skvelá spolupráca“ medzi mestom a spomínanou firmou má podľa zmluvy trvať až do konca roka 2023.

Mesto kúpilo od firmy prístrešky za vyše 116-tisíc eur

V roku 2015 kúpilo Mesto Michalovce od firmy Nika Press 12 zástavkových prístreškov za vyše 58-tisíc eur. Minulý rok odkúpilo od tej istej firmy ďalších 12 zástavkových prístreškov za vyše 58-tisíc eur. Dohromady zaplatilo mesto za zastávky vyše 116-tisíc eur. Firma získala túto zákazku od mesta bez obchodnej verejnej súťaže. Na tento fakt upozornil poslancov a vedenie mesta aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Pri kúpe 24 zastávkových prístreškov išlo o priame zadanie firme Nika press s.r.o. Podľa NKÚ mesto Michalovce pri tejto zákazke neuplatňovalo princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, alebo záujemcov, princíp transparentonosti, hospodárnosti a efektívnosti. Podľa NKÚ mesto postupovalo s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Na celom prípade je zarážajúce, že spomínané zástavky mala pre firmu Nika Press zhotoviť mestská organizácia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Prečo mesto nedalo zhotoviť zastávky priamo technickým službám, ale súkromnej firme môžeme všetci len tipovať.

Nemusí vždy tiecť, stačí aj keď kvapká

Vlani firma dodala mestu aj 5 kusov informačných obojstranných tabúľ. Za päť informačných tabúľ zaplatilo mesto firme Nika Press 11 976 eur. Na kúpu tabúľ získalo mesto peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu. V roku 2012 odkúpilo mesto od spomínanej firmy aj dve elektronické tabule – časomiery na zimný štadión za 11 976 eur. Michalovský primátor je známy aj tým, že rád a často oceňuje mladé športové talenty a úspešných školákov. Hádajte kto našim talentovaným deťúrencom zabezpečuje tie všetky diplomy, medaily, poháre a trofeje, ktoré im odovzdáva náš pán primátor Viliam Zahorčák ? Áno je to firma Nika Press. Len v priebehu troch rokov zaplatilo mesto tejto firme za dodanie rôznych trofejí, diplomov a pohárov vyše 12-tisíc eur.

Blízkej firme predali časť zimného štadióna aj s pozemkom

V roku 2015 prenajalo mesto Michalovce firme INVEST KM, s. r. o. časť zimného štadióna konkrétne – pavilón „C“ . Konatelia s spoločníci firmy Nika Press sú synmi konateľa firmy Invest KM s.r.o., ktorá získala časť zimného štadióna. Za vyše 3-tisíc metrov štvorcových mala firma platiť mestu ročné nájomné 10-tisíc eur. Pri prenájme časti zimného štadióna to ale neskončilo. Koncom roka 2015 predalo mesto firme INVEST KM, s. r. o. časť zimného štadióna – pavilón „C“ za 103-tisíc eur. Poslanci tak urobili pred plánovanou a pripravovanou rekonštrukciou zimného štadióna. Firma získala dve podlažia a prízemie. Mestskí poslanci schválili firme INVEST KM, s.r.o. 25. apríla 2017 aj predaj časti pozemkov pod budovou zimného štadióna a v jeho okolí. Jedná sa o vyše 2 900 metrov štvorcových. Tieto pozemky predali poslanci za 67 905 eur.

Mesto firme často odpúšťalo časť nájomného

Firma Nika Press s.r.o. mala od mesta prenajaté nebytové priestory v objekte zimného štadióna aj reštauračné priestroy v budove Zlatý býk. Mesto jej odpustilo na nájonom tisícky eur. Dôvodom malo byť, že firma mala zhodnotiť prenajaté priestory mesta. Firme Nika Press a jej rodinne prepojenej firme Invest KM sa pri získavaní mestského majetku a zákaziek za primátorovania Viliama Zahorčáka zjavne darí. Na záver milí Michalovčania len dodáme, že nemali by ste sa vždy nechať opantať ľúbeznými tónmi na koncertoch a podujatiach, ktoré samozrejme zorganizuje firma pod záštitou michalovského primátora.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *