BEZOHĽADNOSŤ RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY: „KTO MÁ PROBLÉM NECH SI HO RIEŠI SÁM“ Pokračovanie kauzy

Toto sú slová riaditeľa Základnej školy Krymská 5, Michalovce Mgr. Jozefa Porvaza, ktoré povedal učiteľovi, ktorý mu oznámil, že došlo k úrazu a zraneniu hlavy žiačky 6. ročníka, keď jej spolužiak nechtiac hodil 3 kilovou vrhačskou kovovou guľou do hlavy, že krváca a nevie sa zdvihnúť zo zeme. V prípade nastal výrazný posun. Po opätovnom prejednaní veci, zvážení všetkých okolností a vypočutí ďalších svedkov dospel dňa 8.3.2018 Okresný súd v Michalovciach k záveru, že riaditeľ školy Mgr. Porvaz je vinný z prečinu ublíženia na zdraví, za čo ho odsúdil k trestu odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 24 mesiacov. Z rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 8.3.2018 vyplýva, že „obžalovaný Mgr. Porvaz bol v kritickom čase riaditeľom školy, organizoval, riadil súťaž a pred súťažou sa podieľal sa aj na príprave športoviska a tak v prvom rade on bol zodpovedný aj za zaistenie bezpečnosti žiakov počas športovej olympiády.“ „Súd považuje opätovne za potrebné uviesť, že popri porušení … povinností, ktoré vyplývali obžalovanému Mgr. Porvazovi z interných predpisov, je aj z ľudského hľadiska nepochopiteľné, aby obžalovaný, ako riaditeľ školy… neprejavil absolútne žiadny záujem o stav maloletej aj napriek tomu, že po takejto informácii musí byť aj laikovi zrejmé, že sa môže jednať o vážny úraz, ktorý je život ohrozujúci …“ Súd považuje … za samozrejmosť, že každý učiteľ vrátane riaditeľa školy urobí všetko pre to, aby pomohol maloletej žiačke, čo sa však v uvedenom prípade zo strany riaditeľa školy bohužiaľ nestalo“. Zároveň súd uviedol, že ďalšie rozhodnutie je už na zriaďovateľovi a je len na ňom, akých riaditeľov bude na školách mať. Rozsudok nie je právoplatný, Mgr. Porvaz sa odvolal. Má morálne právo riadiť základnú školu, vzdelávať a vychovávať deti, kto sa takto zachová k dieťaťu? Je na mieste sa spýtať, čo tým sleduje? Možno naťahovať čas a zostať vo funkcii až do odchodu do dôchodku, ešte približne 3 roky? Odísť aj s plným odchodným – v súčasnosti 2 funkčné platy? Uvidíme, či konečne zareaguje aj zriaďovateľ.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *