Menu Zavrieť

Aj v Michalovciach budeme používať ekologické bioplasty

Ekológia je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia a zároveň by nás mala spájať, pretože prostredie v akom budeme žiť sa nás týka všetkých bez rozdielu. Životné prostredie a všetky negatívne dopady, ktoré jeho neustále znehodnocovanie prináša si bohužiaľ drancujeme my sami a tak práve na nás bude záležať aj to, či a ako sa dokážeme s touto vážnou témou vysporiadať. Úlohou samospráv bude v tomto smere prichádzať s takými opatreniami, ktoré dokážu eliminovať negatívne vplyvy a budú motivovať občanov k zodpovednému správaniu. Jedno z takýchto štartovacích opatrením som úspešne predložil do mestského zastupiteľstva a som rád, že sme našli v tejto téme širokú zhodu naprieč politickým spektrom.

EÚ a Európska komisia sa téme používania plastov dlhodobo venuje, pričom Európsky parlament prijal rozhodnutie, že chce do roku 2021 zakázať predaj všetkých jednorázových plastových výrobkov, pričom Slovenska sa bude toto opatrenia dotýkať od 1. januára 2021, kedy bude platiť zákaz uvádzania jednorázových plastových výrobkov na trh.

Napriek tomu som sa rozhodol predložiť návrh, aby mesto Michalovce zmenilo Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach tak, že na podujatiach organizovaných mestom sa budú podávať čerstvé jedlá a nápoje výlučne v jednorázových obaloch z kompostovateľných bioplastov už v tomto roku. Používať sa budú môcť len tzv. bioplasty PLA, ktoré sú kompostovateľné a rozložiteľné bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Takéto opatrenie prijalo napr. mesto Liptovský Mikuláš, ktoré je zároveň aj našim partnerským mestom. Michalovce tak týmto opatrením okrem iného vyšlú aj pozitívny signál a inšpiráciu iným samosprávam, že sa v meste témou ekológie budeme zaoberať a zároveň je to aj príprava a osveta pre Michalovčanov pred spomínaným rokom 2021, kedy tieto plastové výrobky budú úplne zakázané.

Viac aj vo videu zo zastupiteľstva: https://www.facebook.com/MilanKaplanNOVA/videos/446478412846529/

Opatrenie bude pripravené príslušným odborom v spolupráci s komisiou životného prostredia v druhom polroku 2019 a teší ma fakt, že všetci poslanci si tento môj návrh osvojili a že tak dokážeme nájsť v určitých témach spoločnú reč. Chcem veriť, že takýchto tém a opatrení bude čoraz viac.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *